Úvodní stránka » Pro rodiče » ZÁPIS - přihláška

školka.pngMateřská škola Pramínek, Dřevohostice, příspěvková organizace

oznamuje,

Výsledky přijímacího řízení ze dne 15/5 2022

Přijaté děti pro školní rok 2023/2024 (od 1. září 2023) s registračními čísly:

1/2023

2/2023

3/2023

4/2023

6/2023

7/2023

8/2023

9/2023

10/2023

14/2023

16/2023

18/2023

22/2023

24/2023

28/2023

30/2023

32/2023

33/2023

34/2023

Zveřejněním registračního čísla účastníka řízení se rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ považuje za oznámené.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání v této fázi:

1. Pokud je vaše dítě přijato, byli jste uvědoměni i mailem a později budete vyzváni k účasti na zahajovací schůzce v MŠ, kde obdržíte důležité informace a dokumentaci. Tato schůzka se koná zpravidla v průběhu června. Konkrétní datum bude upřesněno mailem.

2. Pokud není na webových stránkách MŠ zveřejněno registrační číslo vašeho dítěte, znamená to, že vaše dítě nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024. Tato informace a další Vám bude zaslána i na uvedený email.

Při rozhodování o přednostním přijetí rozhodují kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro šk. rok 2023/2024 (viz nedílná součást tohoto dokumentu).

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Dítě, které nedosáhne do 31. 8. 2023 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, tudíž nemůže být v souladu se školským zákonem přijato k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Pramínek, Dřevohostice

 

 

Přihláška k zápisu do MŠ Dřevohostice (word)

Přihláška k zápisu do MŠ Dřevohostice (pdf)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу