Platby v MŠ Pramínek od 1. září 2016

* 440 Kč: úplata za předškolní vzdělávání (školné). Děti předškolní jsou od úplaty za PV osvobozeny
Splatnost každý měsíc do 15. dne v příslušném kal. měsíci - viz Směrnice o úplatě za PV

* 500 Kč: kultura (mimoškolní akce pořádané školkou – divadla apod..).
1x za rok – splatnost do konce října

* 200 Kč: příspěvek na hračky
1x za rok – splatnost do konce října

* 150 Kč: příspěvek na výtvarnou výchovu
1x za rok – splatnost do konce října

* 300 Kč: praní ložního prádla a ručníků
2x za rok 150 Kč (150 Kč v lednu, 150 Kč v červnu)-možno uhradit i celou částku jednorázově 1 za rok v lednu. Děti, které ve MŠ nespávají, hradí 100 Kč za rok za praní ručníků (50 Kč leden, 50 Kč červen)

* 275 Kč: pitný režim pouze předškolní děti bez odložené školní docházky
1x za rok – splatnost: konec září (25 Kč x 11 měsíců vč. hl. prázdnin)

   
     
 Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání 17-18 MŠ Dřevohostice