Úvodní stránka » Platby

Platby v MŠ Pramínek

*500 Kč: úplata za předškolní vzdělávání (školné). Děti předškolní jsou od úplaty
za PV osvobozeny, včetně dětí s odloženou školní docházkou

Splatnost každý měsíc do 15. dne v příslušném kal. měsíci  - viz Směrnice o úplatě za PV


*600 Kč: kultura (mimoškolní akce pořádané školkou – divadla apod..).
1x za rok – splatnost do konce října
   
     
Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání 2023-2024 MŠ Dřevohostice