Platby v MŠ Pramínek od 1. září 2018

*440 Kč: úplata za předškolní vzdělávání (školné). Děti předškolní jsou od úplaty
za PV osvobozeny, včetně dětí s odloženou školní docházkou

Splatnost každý měsíc do 15. dne v příslušném kal. měsíci  - viz Směrnice o úplatě za PV


*500 Kč: kultura (mimoškolní akce pořádané školkou – divadla apod..).
1x za rok – splatnost do konce října
pozn. vybírá se celá částka po celý rok


*200 Kč: příspěvek na hračky
1x za rok – splatnost do konce října


*150 Kč: příspěvek na výtvarnou výchovu
1x za rok – splatnost do konce října


*300 Kč: praní ložního prádla a ručníků – splatnost do konce ledna
Děti, které ve MŠ nespávají, hradí 100 Kč za rok za praní ručníků
pozn. vybírá se adekvátní částka 28,-Kč/měsíc


*275 Kč: pitný režim pouze předškolní děti
1x za rok – splatnost: konec září (25 Kč x 11 měsíců vč. hl. prázdnin)


   
     
 Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání 18-19 MŠ Dřevohostice