Úvodní stránka » Pro rodiče » Časová osnova dne
 

Časová osnova dne

 
 

Třída Žabičky

zaba

6.00 – 8.00 ranní kruh, volné hry dětí
8.00 – 8.20 tělovýchovná chvilka
8.20 – 8.30 hygiena
8.30 – 8.50 dopolední svačina
8.50 – 9.30 dopolední řízené činnosti
9.30 – 9.50 hygiena, převlékání dětí na pobyt venku
9.50 – 11.10 pobyt venku
11.10 – 11.30 převlékání z pobytu venku, hygiena
11.30 – 12.00 oběd
12.00 – 12.30 hygiena, převlékání dětí do pyžama
12.30 – 13.35 odpočinek dětí
13.35 – 14.05 hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry
14.05 – 14.25 odpolední svačina
14.25 – 16.00 řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní zahradě – dle počasí 
 

Třída Berušky

beruška

 
 
6.00 – 8.30 ranní kruh, volné hry dětí
8.30 – 8.50 tělovýchovná chvilka
8.50 – 9.00 hygiena
9.00 – 9.20 dopolední svačina
9.20 – 10.00 dopolední řízené činnosti
10.00 – 10.15 hygiena, převlékání dětí na pobyt venku
10.15 – 11.45 pobyt venku
11.45 – 12.00 převlékání z pobytu venku, hygiena
12.00 – 12.30 oběd
12.30 – 13.00 hygiena, převlékání dětí do pyžama
13.00 – 14.00 odpočinek dětí
14.00 – 14.30 hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry
14.30 – 14.45 odpolední svačina
14.45 – 16.00 řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní zahradě – dle počasí
   
 

Třída Včeličky
včelka

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
6.00 – 8.15 ranní kruh, volné hry dětí
8.15 – 8.35 tělovýchovná chvilka
8.35 – 8.45 hygiena
8.45 – 9.05 dopolední svačina
9.05 – 9.45 dopolední řízené činnosti
9.45 – 10.00 hygiena, převlékání dětí na pobyt venku
10.00 – 11.30 pobyt venku
11.30 – 11.45 převlékání z pobytu venku, hygiena
11.45 – 12.15 oběd
12.15 – 12.35 hygiena, převlékání dětí do pyžama
12.35 – 13.45 odpočinek dětí
13.45 – 14.15 hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry
14.15 – 14.35 odpolední svačina
14.35 – 16.00 řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní zahradě – dle počasí 

Výňatek z vyhlášky:

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§21, odst.2

(2) V zařízeních pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace.V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i stíněných teras v co největším rozsahu.