Úvodní stránka » Pro rodiče » Časová osnova dne
 

Časová osnova dne

 
 

Třída Žabičky

zaba

6.00 – 8.30   ranní kruh, volné hry dětí

8.30 – 8.50   tělovýchovná chvilka

8.50 – 9.00   hygiena

9.00 – 9.20   dopolední svačina

9.20 – 10.00   dopolední řízené činnosti

10.00 – 10.15   hygiena, převlékání dětí na pobyt venku

10.15 – 11.45   pobyt venku

11.45 – 12.00   převlékání z pobytu venku, hygiena

12.00 – 12.30   oběd

12.30 – 13.00   hygiena, převlékání dětí do pyžama

13.00 – 14.00   odpočinek dětí

14.00 – 14.30   hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry

14.30 – 14.45   odpolední svačina

14.45 – 16.00   řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, na školní zahradě – dle počasí
 
 

Třída Berušky

beruška

 
 

6.00 – 8.30   ranní kruh, volné hry dětí

8.30 – 8.50   tělovýchovná chvilka

8.50 – 9.00   hygiena

9.00 – 9.20   dopolední svačina

9.20 – 10.00   dopolední řízené činnosti

10.00 – 10.15   hygiena, převlékání dětí na pobyt venku

10.15 – 11.45   pobyt venku

11.45 – 12.00   převlékání z pobytu venku, hygiena

12.00 – 12.30   oběd

12.30 – 13.00   hygiena, převlékání dětí do pyžama

13.00 – 14.00   odpočinek dětí

14.00 – 14.30   hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry

14.30 – 14.45   odpolední svačina

14.45 – 16.00   řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, na školní zahradě – dle počasí

 
 

Třída Včeličky
včelka

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

6.00 – 8.30               ranní kruh, volné hry dětí

8.30 – 8.50               tělovýchovná chvilka

8.50 – 9.00               hygiena

9.00 – 9.20               dopolední svačina

9.20 – 10.00             dopolední řízené činnosti

10.00 – 10.15           hygiena, převlékání dětí na pobyt venku

10.15 – 11.45           pobyt venku

11.45 – 12.00           převlékání z pobytu venku, hygiena

12.00 – 12.30           oběd

12.30 – 13.00           hygiena, převlékání dětí do pyžama

13.00 – 14.00           odpočinek dětí

14.00 – 14.30           hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry

14.30 – 14.45           odpolední svačina

14.45 – 16.00           řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní zahradě – dle počasí 

Výňatek z vyhlášky:

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§21, odst.2

(2) V zařízeních pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace.V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i stíněných teras v co největším rozsahu.