Úvodní stránka » Pro rodiče » Časová osnova dne
 

Časová osnova dne

 
 

Třída Žabičky

zaba

6.15 – 8.15         ranní kruh, volné hry dětí
8.15 – 8.30         tělovýchovná chvilka
8.45 – 9.05         dopolední svačina
9.05 – 11.25        dopolední řízené činnosti
                           (pobyt venku dle počasí-zpravidla 2 hodiny)

11.45 – 12.15      oběd
12.15 – 12.35
      hygiena, převlékání dětí do pyžama

12.35 – 13.45      odpočinek dětí
13.45 – 14.15      hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry
14.15 – 14.35      odpolední svačina
14.35 – 16.00      řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní zahradě – dle počasí

 
 

Třída Berušky

beruška

 
  6.15 – 8.15            ranní kruh, volné hry dětí
8.15 – 8.30            tělovýchovná chvilka
8.30  8.45            hygiena
8.45 – 9.05
            dopolední svačina

9.05 – 11.25          dopolední řízené činnosti
                               (pobyt venku dle počasí-zpravidla 2 hodiny)

11.45 – 12.15         oběd
12.15 – 12.35         hygiena, převlékání dětí do pyžama
12.35 – 13.45         odpočinek dětí
13.45 – 14.15         hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry
14.15 – 14.35         odpolední svačina
14.35 – 16.00         řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní
                               zahradě – dle počasí
 
  Třída Včeličky
včelka

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

6.15 – 8.30            ranní kruh, volné hry dětí
8.30 – 8.50            tělovýchovná chvilka
8.50 – 9.00            hygiena
9.00  9.20            dopolední svačina
9.20 – 12.00
          dopolední řízené činnosti
                              (pobyt venku dle počasí-zpravidla 2 hodiny)

12.00 – 12.30        oběd
12.30 – 13.00        hygiena, převlékání dětí do pyžama
13.00 – 14.00        odpočinek dětí
14.00 – 14.30        hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry
14.30 – 14.45        odpolední svačina
14.45 – 16.00        řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní
                              zahradě – dle počasí


 

Výňatek z vyhlášky:

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§21, odst.2

(2) V zařízeních pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace.V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i stíněných teras v co největším rozsahu.