Úvodní stránka » Pro rodiče » Časová osnova dne
 

Časová osnova dne

 
 

Třída Žabičky

zaba

6.00 – 8.00                ranní kruh, volné hry dětí

8.00 – 8.20                tělovýchovná chvilka

8.20 – 8.30                hygiena

8.30 – 8.50                dopolední svačina

8.50 – 9.30                dopolední řízené činnosti

9.30 – 9.50                hygiena, převlékání dětí na pobyt venku

9.50 – 11.10              pobyt venku

11.10 – 11.30            převlékání z pobytu venku, hygiena

11.30 – 12.00            oběd

12.00 – 12.30            hygiena, převlékání dětí do pyžama

12.30 – 13.35            odpočinek dětí

13.35 – 14.05            hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry

14.05 – 14.25            odpolední svačina

14.25 – 16.00            řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní zahradě – dle počasí 
 

Třída Berušky

beruška

 
 

6.00 – 8.15               ranní kruh, volné hry dětí

8.15 – 8.30               tělovýchovná chvilka

8.30 – 8.45               hygiena

8.45 – 9.05               dopolední svačina

9.05 – 9.45               dopolední řízené činnosti

9.45 – 10.00             hygiena, převlékání dětí na pobyt venku

10.00 – 11.30           pobyt venku

11.30 – 11.45           převlékání dětí z pobytu venku, hygiena

11.45 – 12.15           oběd

12.15 – 12.35           hygiena, převlékání dětí do pyžama

12.35 – 13.45           odpočinek dětí

13.45 – 14.15           hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry

14.15 – 14.35           odpolední svačina

14.35 – 16.00           řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní zahradě – dle počasí

 
 

Třída Včeličky
včelka

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

6.00 – 8.30               ranní kruh, volné hry dětí

8.30 – 8.50               tělovýchovná chvilka

8.50 – 9.00               hygiena

9.00 – 9.20               dopolední svačina

9.20 – 10.00             dopolední řízené činnosti

10.00 – 10.15           hygiena, převlékání dětí na pobyt venku

10.15 – 11.45           pobyt venku

11.45 – 12.00           převlékání z pobytu venku, hygiena

12.00 – 12.30           oběd

12.30 – 13.00           hygiena, převlékání dětí do pyžama

13.00 – 14.00           odpočinek dětí

14.00 – 14.30           hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry

14.30 – 14.45           odpolední svačina

14.45 – 16.00           řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní zahradě – dle počasí 

Výňatek z vyhlášky:

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§21, odst.2

(2) V zařízeních pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace.V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i stíněných teras v co největším rozsahu.