Úvodní stránka » Kdo jsme

PRAMÍNEK - školka šikovných dětí

 
praminek03

Zaměření mateřské školy:
Vytvořit optimální podmínky všem dětem k rozvoji fyzického a psychického zdraví, dávat prostor pro tvořivost, pro jejich individuální osobnostní rozvoj. Vychováváme ke zdravému životnímu stylu.


MŠ Je zaměřena na folklorní tradice, odkazy našich předků. Děti jsou vedeny citlivou cestou úctě k prastarým zvykům, tradicím, moudrosti našich rodičů, prarodičů.  Poznávají lidové písně a tance oblasti Záhoří, ale i jiných krajů naší vlasti. Při MŠ se rozvíjí Folklorní soubor, který je tvořen jak těmi nejmenšími, tak i jejich rodiči, prarodiči, pí. učitelkami, či kamarády ze sousední základní školy.


Děti jsou rozděleny ve třídách podle věku. Veškeré aktivity jsou přizpůsobeny věkové skupince. Jsme přesvědčeni o tom, že tím získávají velký prostor pro svůj osobnostní rozvoj. Tímto rozdělením není nikterak vsunuta do pozadí tolerance vůči pomalejším, větším, či menším. V každé věkové skupině jsou děti zdatnější a méně zdatné, které potřebují podporu a oporu. Pokud si situace v adaptační době dítěte vyžaduje, vycházíme vstříc a nějaký čas, než si mladší dítě zvykne, zůstávají sourozenci spolu ve třídě.
Učitelky 2019

 

 
Učitelky 2018
Učitelky 2018
 
 
 
Učitelky jaro 2017

 

 Ilona01Ilona02Ilona03

paní učitelka paní učitelka01

simona01simona02Simona 03

Peťa

Maruška 01Maruška 02
Katka

Martina

Jana Zátorská

Pedagogické pracovnice:
 • ředitelka - Ilona Zapletálková
 • učitelka - Bc. Zdeňka Peichlová
 • učitelka - Petra Jančíková
 • učitelka - Marie Zámečníková
 • učitelka - Jana Zátorská
 • učitelka - Simona Foukalová
 • učitelka - Michaela Janková
 • asistentka pedagoga - Romana Michalčáková
 • chůva - Alena Sigmundová
Provozní pracovnice:
 • školnice - Kateřina Žušková
 • pracovnice provozu - Martina Břízová
 
  paní učitelky  
 


"Věneček pro maminku"
Krojované vystoupení našich dětí na akci věnované Svátku maminek v zámecké zahradě v Dřevohosticích/květen 2016
VIDEOO ZDE -
https://www.youtube.com/watch?v=7zavQhHxzqY