Úvodní stránka » Kdo jsme

PRAMÍNEK - školka šikovných dětí

 
praminek03

Zaměření mateřské školy:
Vytvořit optimální podmínky všem dětem k rozvoji fyzického a psychického zdraví, dávat prostor pro tvořivost, pro jejich individuální osobnostní rozvoj. Vychováváme ke zdravému životnímu stylu.


MŠ Je zaměřena na folklorní tradice, odkazy našich předků. Děti jsou vedeny citlivou cestou úctě k prastarým zvykům, tradicím, moudrosti našich rodičů, prarodičů.  Poznávají lidové písně a tance oblasti Záhoří, ale i jiných krajů naší vlasti. Při MŠ se rozvíjí Folklorní soubor, který je tvořen jak těmi nejmenšími, tak i jejich rodiči, prarodiči, pí. učitelkami, či kamarády ze sousední základní školy.


Děti jsou rozděleny ve třídách podle věku. Veškeré aktivity jsou přizpůsobeny věkové skupince. Jsme přesvědčeni o tom, že tím získávají velký prostor pro svůj osobnostní rozvoj. Tímto rozdělením není nikterak vsunuta do pozadí tolerance vůči pomalejším, větším, či menším. V každé věkové skupině jsou děti zdatnější a méně zdatné, které potřebují podporu a oporu. Pokud si situace v adaptační době dítěte vyžaduje, vycházíme vstříc a nějaký čas, než si mladší dítě zvykne, zůstávají sourozenci spolu ve třídě.
Pedagogické pracovnice:

 • ředitelka – Ilona Zapletálková
 • učitelka – Zdeňka Peichlová, Bc.
 • učitelka - Eva Doleželová, DiS.
 • učitelka - Petra Jančíková
 • učitelka - Magda Opletalová
 • učitelka - Bc. Jana Šimčíková
 • učitelka - Barbora Buchtová
 • asistentka pedagoga – Ivana Tallová

 

Provozní pracovnice:
 • školnice a výdej stravy - Kateřina Žušková
 • pracovnice provozu - Alena Zicháčková
 • pracovnice provozu - Jana Česelková

fofografie učitelek z karnevalu