Úvodní stránka » Aktuality

PRAMÍNEK - školka šikovných dětí

 

 

AKTUALITY

 

11. října 2019 (dopoledne)  Divadlo v MŠ: "Skřítek Vítek a mlsné autíčko"
22. října 2019
(dopoledne)  Divadlo v Kině Hvězda Přerov: " Škola hrou " (třída V+B)

 

Hledáme učitelku MŠ se splněnými kvalifikačními předpoklady pro učitelství pro mateřské školy
do pracovního zařazení: učitelka MŠ a asistentka pedagoga (spojený úvazek 0,90) Doba trvání: na jeden rok.

   

Mimořádné akce MŠ Pramínek, Dřevohostice, příspěvková organizace

které se uskutečnily v průběhu školního roku 2018/2019

 

 1. LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ –  Dr.et.Bc. Eva Stryková  10. 9. 2018
 2. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – Zazvonil zvonec a je tady pohádka
  21.9. 2018
 3. OSLAVY 650. LET MĚSTYSE DŘEVOHOSTICE – krojované vystoupení vybraných dětí z Berušek 22.9. 2018
 4. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – Pták Ohnivák a liška Ryška 16.10. 2018
 5. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ- třída Berušek přivítala nové občánky na zámku v Dřevohosticích ve 14.00 a 15.00 hod. 21.10. 2018
 6. VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – jen zájemci 12.11. 2018
 7. MIKULÁŠ V MŠ – mikulášská nadílka 5.12. 2018
 8. KROJOVANÁ VÁNOČNÍ BESÍDKA – Děti ze všech tříd předvedly rodičům v Sokolovně pásmo vánočních krojovaných vystoupení.
  10.12. 2018
 9. ZVÍŘÁTKOV (DUO EDEN) – cirkusové představení se cvičenými zvířaty (opice, psi a krajta) 11.12. 2018
 10. PRIMA VIZUS – preventivní screeningové vyšetření zraku 8.1. 2019       
 11. PLAVECKÝ VÝCVIK – kurz plavání pro předškolní děti (10. lekcí)
  10.1. – 21. 3. 2019
 12. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – Krtek a myška 15.2.2019
 13. PŘEDNÁŠKA POLICISTY – příslušník Policie ČR vyprávěl dětem o práci Policie ČR 25.2. 2019
 14. PRŮVOD MASOPUSTNÍCH MASEK - návštěva žáků ze ZŠ (pásmo básniček a písniček), 1.3. 2019
 15. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – Jaro s veverkou Zrzečkou 6.3. 2019
 16. SFÉRICKÉ KINO – Svět zvířat 20.3. 2019
 17. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - třída Berušek přivítala nové občánky na zámku v Dřevohosticích 24.3. 2019
 18. EXKURZE ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA – v týdnu od 25. – 29. 3. děti ze všech tříd postupně se svými učitelkami navštívily místní zemědělské družstvo.
 19. NÁVŠTĚVA PRVNÍ TŘÍDY – ukázková hodina pro děti předškolního věku v první třídě 2.4. 2019
 20. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (Bystřice p. Hostýnem, Sušil) Čert a Káča, 8. 4. 2019
 1. FOTOGRAFOVÁNÍ KE DNI MATEK (dle zájmu rodičů) 16.4. 2019
 2. VYNÁŠENÍ MORENY – děti z MŠ se přidaly k průvodu dětí se ZŠ a přihlížely zapálení a vhození Moreny do potoka. 17.4. 2019
 3. BESEDA PRO RODIČE – „Jak učit dítě zodpovědnosti“ 25.4. 2019
 4. VĚNEČEK PRO MAMINKU – Krojované vystoupení všech dětí na zámku v Dřevohosticích. Součástí bylo i symbolické rozloučení se školáky - 12.5. 2019
 5. KROJOVANÉ VYSTOUPENÍ – Šišma, třída Včeliček 25.5. 2019
 6. ŠKOLNÍ VÝLET – všechny třídy se zúčastnily výletu na zvířecí farmu Loděnice 28.5. 2019
 7. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - třída Berušek přivítala nové občánky na zámku v Dřevohosticích 9.6. 2019
 8. MALOVÁNÍ S MALÍŘEM – Lubomír Dostál učil děti malovat zvířátka, 11.6. 2019
 9. KOUZELNÍK – kouzelnické představení v MŠ 25.6. 2019

praminek02

 


Rozdělení tříd ve školním roce 2018/2019

 

zaba
ŽABIČKY (děti 2-3 leté)
Pod vedením učitelek Marie Zámečníkové a Jany Zátorské

Paní učitelky Maruška a Jana

 
 

beruška

 
 

BERUŠKY
Pod vedením učitelek Simony Foukalové a Petry Jančíkové

 
   
 

včelka

VČELIČKY
Pod vedením učitelky Bc. Zdeňky Peichlové a ředitelky Ilony Zapletálkové

 
  Včeličky  
 

paní učitelky

 
  krojovaná vystoupení  
 

 (přehledný kalendář zde)