Úvodní stránka » Školní Jídelna

Kontakt na ŠJ:
Telefon:
Pevná linka 581 711 334
Mobilní telefon 720 077 378 (7:00 – 14:30 hod.)
Odhlášení stravy formou mailů a SMS také do 13:00 hod.
Výdej stravy V MŠ - 720 974 648
Přestávka vedoucí školní jídelna na oběd 11:00 – 11:30 hod.
e-mail: jidelna@zsdrevohostice.cz

Způsob stravování:
Strava je dovážena ze sousední Základní školy Dřevohostice. Budovy MŠ a ZŠ sídlí ve vzdálenosti několika metrů od sebe. Dovoz stravy zajišťuje pracovnice školky.


Odhlašování obědů telefonicky do ZŠ Dřevohostice

Pokud budete chtít své dítě odhlásit, bude nutno tuto informaci sdělit školní jídelně při ZŠ Dřevohostice den předem a to do 11. 00 hodin. Pokud dítě náhle onemocní a vy jste nemohli den dopředu dítě odhlásit, považuje se tento den za pobyt dítěte v MŠ-tudíž má nárok na odebrání stravy (můžete si ji vyzvednout v mateřské školce Pramínek Dřevohostice) Obědy do jídlonosiče jsou dítěti vydány jen 1. den nemoci dítěte (dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování). Další dny je třeba obědy odhlásit, jinak propadnou. Bohužel nelze vydávat dotované obědy po celou dobu nemoci dítěte.

Oběd se vydává do jídlonosičů pouze osobně v době níže uvedené. Jídlonosiče do MŠ dopředu nenoste.
Výdej obědů do jídlonosičů v MŠ: 11:00 - 11:30 hod v MŠ – vstup bočním vchodem-viz info níže.
Požádáme Vás, aby jste si pro obědy chodili bočním vchodem – napravo při postavení k budově čelem („pod třídou Berušek“). U dveří je zvonek. Děkujeme

Pokud své dítko odhlásíte ze stravy, poprosíme o předání této informace i do MŠ – mailem na elektronické adresy tříd (viz kontakty) nebo telefonicky (nebo smskou) na mobily tříd (viz kontakty). Školka a šk. vývařovna jsou sice propojené elektronicky – den předem obdrží MŠ seznam přihlášených strávníků, ale přece jen se může stát chybička, nebo opomenout odhláška. Pokud má dítě stravu odhlášenou, nemůžeme jej do MŠ přijmout. Děkujeme za pochopení.


Kontakty na školní vývařovnu:
jidelna@zsdrevohostice.cz
telefon: 581 711 334
vedoucí šk. jídelny: Petra Poledňáková

 
Seznam  Alergenů