Úvodní stránka » Logopedie

LOGOPEDIE

Logopedická péče je jednou z aktivit naší mateřské školy. Cílem je rozvoj komunikačních dovedností a správné výslovnosti u dětí všech věkových kategorií. Předpokladem pro správný vývoj dětské řeči není jen motorika mluvidel, ale i motorika ruky, motorika očních pohybů, grafomotorika, dechová a smyslová cvičení spolu s dalšími podpůrnými postupy.

Mateřská školka Pramínek úzce spolupracuje s klinickou logopedkou PaedDr.et Bc. Evou Strykovou, která každoročně provádí u našich dětí logopedickou depistáž (zjišťování vad řeči). Na základě výsledků vyšetření pak doporučí následnou péči v ambulanci klinického logopeda nebo v případě lehčí vady individuální péči logopedické asistentky.

Individuální logopedickou péči v MŠ u vybraných dětí provádí DiS. Eva Doleželová a Bc. Jana Šimčíková

Při nápravě vady řeči však pouze samotná péče logopeda nebo asistentky nestačí. Je nutné pravidelné cvičení s dítětem doma dle pokynů, protože dítě si musí správnou výslovnost opakováním navyknout a zautomatizovat.