Úvodní stránka » Logopedie

LOGOPEDIE

Logopedická péče je jednou z aktivit naší mateřské školy. Cílem je rozvoj komunikačních dovedností a správné výslovnosti u dětí všech věkových kategorií. Předpokladem pro správný vývoj dětské řeči není  jen motorika mluvidel, ale i motorika ruky, motorika očních pohybů, grafomotorika, dechová a smyslová cvičení spolu s dalšími podpůrnými postupy.

Mateřská školka Pramínek úzce spolupracuje s klinickou logopedkou PaedDr.et Bc. Evou Strykovou, která každoročně provádí u našich dětí logopedickou depistáž (zjišťování vad řeči). Na základě výsledků vyšetření pak doporučí následnou péči v ambulanci klinického logopeda nebo v případě lehčí vady individuální péči logopedické asistentky přímo v rámci výuky ve školce.

Individuální logopedickou péči v MŠ u vybraných dětí provádí Simona Foukalová vždy 1x za 14 dní, tj. každý lichý týden v pondělí nebo v úterý. Děti mají k dispozici sešit, do kterého je jim zapisována slovní zásoba a pokyny pro domácí procvičování.

Při nápravě vady řeči však pouze samotná péče logopeda nebo asistentky nestačí. Je nutné pravidelné cvičení s dítětem doma dle pokynů, protože dítě si musí správnou výslovnost opakováním navyknout a zautomatizovat.

 Logopedie