Úvodní stránka » Projekty EU

V současné době realizuje naše školka projekt, který je spolufinancován
evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

EU projekt

ke stažení EU leták

Projekt s názvem „Mateřská škola Pramínek“
s reg.č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003209“
realizujeme od zahájení školního roku 2016/2017 prostřednictvím aktivit:

Chůva – personální podpora MŠ

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
prostřednictvím vzájemných návštěv