Úvodní stránka » Vystoupení v záhorských krojích Dřevohostice červenec 2014

Vystoupení v záhorských krojích Dřevohostice
červenec 2014/ 02

V neděli dne 27. července 2014 proběhlo v Dřevohosticích v zámecké zahradě  již
21. setkání dechových hudeb. Naše MŠ se zúčastnila této slavnosti se svým vystoupením

„Na lidovú notečku“. Představení nacvičily děti z naší MŠ a všechny naše paní učitelky.
Tančili  s námi i přátelé naší školky.  Zazněly lidové písně Tovačov, Beskyde,
Co to tam šupoce, za doprovodu lidové muziky Věrovanka a velký ohlas získala moravská
lidová píseň Tragač, kterou máme všichnive velké oblibě . Dospělí zatančili v nádherných
záhorských krojích, které jsou typické pro náš kraj Záhoří, kam také obec Líšná patří. Některé
naše děti zdobily ještě i jihomoravské kroje vypůjčené od naší paní učitelky Ivetky.
Ostatní krojíčky jsme si ušili samy.
Počasí se vydařilo, atmosféra na „dechovkách“ byla
jako obvykle skvělá. V přerovském Deníku věnovali fotografiím z našeho vystoupení téměř
celou barevnou stránku. Viz v PDF na webu školky.


Tímto bych ráda poděkovala všem dobrým lidičkám, kteří se mnou do této akce šli. Našli si
čas v době dovolených a prázdnin. Ve velkém horku chodili na zkoušky, a snažili se, aby
vystoupení bylo dokonalé. Nakonec se vše vydařilo. Zůstanou nám krásné vzpomínky……

Za pomoc  děkuji  všem učitelkám naší školky, rodičům dětí za ochotu, dětem za to jak vše
krásně zvládly zatančit, naší paní školnici M. Cagáškové, panu starostovi S. Skýpalovi
a panu místostarostovi  P. Dostálovi z Dřevohostic za milou a vstřícnou spolupráci při organizaci
vystoupení.  Mgr. Martině Pešákové, Táni Cagáškové,  Nikole Kopečné, Tomovi Seidlovi
a Lukáši Vařechovi za doplnění počtu záhorských tanečníku a tanečnic. Také nesmím
zapomenout na pana kastelána dřevohostického zámku za výpomoc s převozem „tragače“
a dalších organizačních záležitostí. Lidové muzice Věrovanka a panu zvukaři za hudební
doprovod. Nakonec ještě rodině Komárové z Čech za vypůjčení starožitného trakaře.


Ilona Zapletálková, ředitelka  školky

Přerovsko

po kliknutí na obrázek se vám soubor otevře v PDF.